‍ این تصویر خیره کننده تلسکوپ #هابل در آوریل سال ۲۰۱۷ گرفته شده است و بخشی از صورت فلکی زیبای #اوریون را نشان میدهد. سه ستاره پر نور این سیستم #کمربند اوریون را تشکیل میدهند و شامل ستارگان زیر است؛ ستاره بالا: #Mintaka ستاره وسط: #Alnilam ستاره پایین: #Alnitak در زیر و سمت چپ ستاره پایین، سحابی #شعله قرار دارد که با نور خیره کننده ای از گازهای هیدروژنی می درخشد و در در یک رشته تاریک گرد و غبار غوطه ور شده است. در سمت راست این ستاره، معروفترین سحابی آسمان، با نام #سر_اسب قرار دارد این سحابی کاملا تاریک است ولی به دلیل پس زمینه نور ستارگان غول پیکر سیگما در اوریون، قابل رویت است. @Sky_Pillars

‍ این تصویر خیره کننده تلسکوپ #هابل در آوریل سال ۲۰۱۷ گرفته شده است و بخشی از صورت فلکی زیبای #اوریون را نشان میدهد.
سه ستاره پر نور این سیستم #کمربند اوریون را تشکیل میدهند و شامل ستارگان زیر است؛
ستاره بالا: #Mintaka
ستاره وسط: #Alnilam
ستاره پایین: #Alnitak
در زیر و سمت چپ ستاره پایین، سحابی #شعله قرار دارد که با نور خیره کننده ای از گازهای هیدروژنی می درخشد و در در یک رشته تاریک گرد و غبار غوطه ور شده است.
در سمت راست این ستاره، معروفترین سحابی آسمان، با نام #سر_اسب قرار دارد این سحابی کاملا تاریک است ولی به دلیل پس زمینه نور ستارگان غول پیکر سیگما در اوریون، قابل رویت است.

@Sky_Pillars