کهکشان #Messier_94، کهکشانی بسیار شگفت انگیز و فریبنده در شمال صورت فلکی سگ های شکارچی، با فاصله تقریبی ۱۵ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته و پهنایی در حدود ۳۰ هزار سال نوری دارد. @Sky_Pillars

کهکشان #Messier_94، کهکشانی بسیار شگفت انگیز و فریبنده در شمال صورت فلکی سگ های شکارچی، با فاصله تقریبی ۱۵ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته و پهنایی در حدود ۳۰ هزار سال نوری دارد.

@Sky_Pillars
کهکشان #Messier_94، کهکشانی بسیار شگفت انگیز و فریبنده در شمال صورت فلکی سگ های شکارچی، با فاصله تقریبی ۱۵ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته و پهنایی در حدود ۳۰ هزار سال نوری دارد.

@Sky_Pillars