‌ سمینارسوءمصرف و اعتیاد به الکل از دیدگاه طب بالینی و قانونی 📰 شرکت برای دانشجویان مطالعات اعتیاد با پنجاه درصد تخفیف 📰 جهت ثبت‌نام به سایت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مراجعه نمایید: http://lmrc.ir/?p=2104 ‌


سمینارسوءمصرف و اعتیاد به الکل از دیدگاه طب بالینی و قانونی

📰 شرکت برای دانشجویان مطالعات اعتیاد با پنجاه درصد تخفیف 📰

جهت ثبت‌نام به سایت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مراجعه نمایید:
http://lmrc.ir/?p=2104