سلام من مرز ترک اعتیاد دارم و تازه عضو شدم لطفا راهنمایی کنید من ترک الکل کار نکردم ونمیدونم از کجا شروع کنم ،دکتر خسرونیا

سلام من مرز ترک اعتیاد دارم و تازه عضو شدم لطفا راهنمایی کنید من ترک الکل کار نکردم ونمیدونم از کجا شروع کنم ،دکتر خسرونیا