معمولا یه شیطونی میکنن که با علایمی که براشون ایجاد میشه دیگه دور الکل نمیرن

معمولا یه شیطونی میکنن که با علایمی که براشون ایجاد میشه دیگه دور الکل نمیرن