❣ @hamsaranekhoob ❣ خانواده‌های زیادی با نزدیک شدن به زمان ازدواج فرزندشان، به جای جشن و شادی عزا می‌گیرند. آسیبهای فرهنگی، تربیتی و اخلاقیِ ناشی از تجرّدِ طولانی مدّت و تأخیر در ازدواج، غیر قابل محاسبهاست. امام خامنه ای👈28/6/79❤️ #آسان_بگیریم ❣ @hamsaranekhoob ❣

❣ @hamsaranekhoob ❣
خانواده‌های زیادی با نزدیک شدن به زمان ازدواج فرزندشان، به جای جشن و شادی عزا می‌گیرند.

آسیبهای فرهنگی، تربیتی و اخلاقیِ ناشی از تجرّدِ طولانی مدّت و تأخیر در ازدواج، غیر قابل محاسبهاست.

امام خامنه ای👈28/6/79❤️

#آسان_بگیریم

❣ @hamsaranekhoob ❣