🍀🌺🌺‏"مسابقه پیامکی"🌺🌺🍀 🌸🍃🍃🌸 تعریف یا توصیف شما از حماسه 9 دی چیست؟ 🌸🍃🍃🌸 به جملات کوتاه برگزیده ای که به سامانه پیامک 6600021448 ارسال شده باشد به قید قرعه هدایایی اهداء خواهد شد. 🍀زمان ارسال تا 12 بهمن🍀 ☘اهدای جوایز : 14 بهمن ماه☘ ضمنا در صورتی که برگزیدگان مسابقه در شهرستان ساکن باشند، هدایای ایشان به آدرس پستی شان ارسال خواهد گردید. ☘☘پایگاه مقاومت بسیج مسجد ولیعصر عج☘☘ ☑️ لطفا در گروه ها و کانال های مختلف اطلاع رسانی نمایید. التماس دعا 🍀🍀لازم به توضیح است که شماره سامانه قبلی بنا به دلایلی به شماره فوق تغییر یافت فلذا آندسته از عزیزانی که پاسخ مسابقه را به آن سامانه پیامک داده بودند، لطف کنند و به شماره فوق پیامک نمایند.🍀🍀 @basijmasjedvaliasr

🍀🌺🌺‏"مسابقه پیامکی"🌺🌺🍀

🌸🍃🍃🌸

تعریف یا توصیف شما از حماسه 9 دی چیست؟
🌸🍃🍃🌸

به جملات کوتاه برگزیده ای که به سامانه پیامک 6600021448 ارسال شده باشد به قید قرعه هدایایی اهداء خواهد شد.

🍀زمان ارسال تا 12 بهمن🍀

☘اهدای جوایز : 14 بهمن ماه☘

ضمنا در صورتی که برگزیدگان مسابقه در شهرستان ساکن باشند، هدایای ایشان به آدرس پستی شان ارسال خواهد گردید.

☘☘پایگاه مقاومت بسیج مسجد ولیعصر عج☘☘

☑️ لطفا در گروه ها و کانال های مختلف اطلاع رسانی نمایید.

التماس دعا


🍀🍀لازم به توضیح است که شماره سامانه قبلی بنا به دلایلی به شماره فوق تغییر یافت فلذا آندسته از عزیزانی که پاسخ مسابقه را به آن سامانه پیامک داده بودند، لطف کنند و به شماره فوق پیامک نمایند.🍀🍀

@basijmasjedvaliasr