❤️❤️ همسران خوب ❤️❤️ ❤️❤️ @hamsaranekhoob ❤️❤️ #همسرداری #استاد_پناهیان ❓چه برنامه ای بریزیم که بهره برداری خودمون رو از زندگی مشترک خیلی بالا ببریم؟! 💢یک شبه نمیشه به اینجا رسید. یقین داشته باشید اگر خوب برنامه ریزی کنید شیرینی ارتباطتون با همدیگه بعد از سی سال 30 هزار برابر شیرین تر از ارتباطتون در اوایل ماه عسل خواهد بود. 💢زندگی خوب برای آدم های خوب اینه که بعداً شیرین تر از الان می شه. ⭕️خصوصیت زن با مرد متفاوت است. زن ها یک اقتضائاتی دارند، مرد ها یک اقتضائات روحی دیگری دارند، مشترکاتی دارند، وجوه تفاوت هم دارند. 🔴مهمترین وجه تفاوتی که زن و مرد باید بهش توجه کنند چیه، به تعبیر دیگری مهمترین اصلی که زن و مرد به عنوان یک تک اصل بهش نگاه بکنند و اون رو مراعات بکنند و بقیه ی توصیه های خوب همه زیر سایه ی اون توصیه تکی و محوری قرار می گیره چیه؟! 🚹آقایون باید مراقب باشند در طول زندگی دل خانومشون رو نشکنند. 🚺خانم ها باید مواظب باشند در طول زندگی غرور آقاشون رو نشکنند. 🚻دو تا چیز شکستنی این وسط وجود داره عین بلور، یکی غرور این آقاست، یکی دل اون خانم... ❤️❤️ همسران خوب ❤️❤️ ❤️❤️ @hamsaranekhoob ❤️❤️

❤️❤️ همسران خوب ❤️❤️
❤️❤️ @hamsaranekhoob ❤️❤️

#همسرداری
#استاد_پناهیان

❓چه برنامه ای بریزیم که بهره برداری خودمون رو از زندگی مشترک خیلی بالا ببریم؟!

💢یک شبه نمیشه به اینجا رسید.
یقین داشته باشید اگر خوب برنامه ریزی کنید شیرینی ارتباطتون با همدیگه بعد از سی سال 30 هزار برابر شیرین تر از ارتباطتون در اوایل ماه عسل خواهد بود.

💢زندگی خوب برای آدم های خوب اینه که بعداً شیرین تر از الان می شه.

⭕️خصوصیت زن با مرد متفاوت است.
زن ها یک اقتضائاتی دارند، مرد ها یک اقتضائات روحی دیگری دارند، مشترکاتی دارند، وجوه تفاوت هم دارند.

🔴مهمترین وجه تفاوتی که زن و مرد باید بهش توجه کنند چیه، به تعبیر دیگری مهمترین اصلی که زن و مرد به عنوان یک تک اصل بهش نگاه بکنند و اون رو مراعات بکنند و بقیه ی توصیه های خوب همه زیر سایه ی اون توصیه تکی و محوری قرار می گیره چیه؟!

🚹آقایون باید مراقب باشند در طول زندگی دل خانومشون رو نشکنند.
🚺خانم ها باید مواظب باشند در طول زندگی غرور آقاشون رو نشکنند.

🚻دو تا چیز شکستنی این وسط وجود داره عین بلور، یکی غرور این آقاست، یکی دل اون خانم...


❤️❤️ همسران خوب ❤️❤️
❤️❤️ @hamsaranekhoob ❤️❤️