﷽ بانـــــوی چـــــادرے بدان‼ دامنـــــے پاک چون کعبه باید مولودی چون علـــــے(علیه السلام) در آن زاییده شود.. . پس بانو‼ به پرورش نسلے مطهر از دامن پـــــاڪ خویش بیاندیش بانو❗️ تو با چادرت میروی تا آتش🔥 نفس خویش و آتش🔥 هوس دیگری را بنشانی❗ ✨چادر بوی حیـــــا و عفت می دهد... *یعنی نـــــگاه و فکـــــرت را کنترل کن *❗ ️ چـــــادر را بو کن ❗️ *و عطر زهـــــرا*❗️😍 این ریـــــحانه بهشتـــــے را استشمام کن ❗ ️ خوش بحالت *که میراث دار حجب و حیـــــاے فاطمـــــہ(سلام الله علیها) هستی *❗️ سفیر عفت فـــــاطمـہ ‼️ . زین پس چـــــادرت را با نیـــــت سر کن .😍 ❤️کپی با ذکر صلوات آزاد است❤ ️‌ @hamsaranekhoobبانـــــوی چـــــادرے

بدان‼

دامنـــــے پاک چون کعبه باید
مولودی چون علـــــے(علیه السلام) در آن زاییده شود.. .

پس بانو‼
به پرورش نسلے مطهر از دامن پـــــاڪ خویش بیاندیش

بانو❗️
تو با چادرت میروی تا آتش🔥 نفس خویش و آتش🔥 هوس دیگری را بنشانی❗

✨چادر بوی حیـــــا و عفت می دهد...

*یعنی نـــــگاه و فکـــــرت را کنترل کن *❗

️ چـــــادر را بو کن ❗️
*و عطر زهـــــرا*❗️😍
این ریـــــحانه بهشتـــــے را استشمام کن ❗

️ خوش بحالت
*که میراث دار حجب و حیـــــاے فاطمـــــہ(سلام الله علیها) هستی *❗️

سفیر عفت فـــــاطمـہ ‼️ .
زین پس
چـــــادرت را
با نیـــــت سر کن .😍


❤️کپی با ذکر صلوات آزاد است❤
️‌ @hamsaranekhoob