با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستانی ڪه تازه به جمع ما اضافه شده اند. مطالب این ڪانال معمولا بصورت فروارد یا ڪپی شده از ڪانالهای دیگر نیست و بیشتر توسط خودمان تهیه میشه و علیرغم بعضی ڪانالها ڪه مطالب غیرواقع هم در انها درج میشود همه مطالب ارایه شده از نظر صحت مورد بررسی قرار گرفته و درست است. بهمین دلیل پستهای زیاد و هرروزه نداریم دوستان میتونن موضوعات درخواستی خودشونو با ادمین مطرح ڪرده تا در اون مورد مطلب تهیه ڪرده و در ڪانال درج ڪنیم. با تشڪر از صبوری و همراهی شما🙏🌹

با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستانی ڪه تازه به جمع ما اضافه
شده اند.
مطالب این ڪانال معمولا بصورت فروارد یا ڪپی شده از ڪانالهای دیگر نیست و بیشتر توسط خودمان تهیه میشه و علیرغم بعضی ڪانالها ڪه مطالب غیرواقع هم در انها درج میشود همه مطالب ارایه شده از نظر صحت مورد بررسی قرار گرفته و درست است.
بهمین دلیل پستهای زیاد و هرروزه نداریم
دوستان میتونن موضوعات درخواستی خودشونو با ادمین مطرح ڪرده تا در اون مورد مطلب تهیه ڪرده و در ڪانال درج ڪنیم.
با تشڪر از صبوری و همراهی شما🙏🌹