#سیستمTCS ✅سيستم TCS در خودرو چيست ؟👇 🤔آیا میدانید ڪه اگر پیش روی شما یڪ خیابان با شیبی ملایم قرار داشته باشد و سطح این خیابان ڪاملا پوشیده از یخ یڪدست و صاف در ضمن خبری هم از ستاد برف روبی نباشد امڪان عبور از این خیابان با هیچ تر فندی به جز TCS میسرنیست ؟👇 👈وقتی خودرو شما در این وضعیت قرار میگیرد به علت ڪاهش نیروی اصطڪاڪ ،چرخهای متحرڪ شروع به هرزگردی میڪنند در همین لحظه سنسورها این خبر را به واحد ڪنترل میدهند وبلافاصله همزمان با ڪاهش نیروی خروجی دیفرانسیل ، سامانه ABS هم وارد عمل میشود و برروی هر چرخ بطور جداگانه نیروی ترمز مورد نیاز را اعمال میڪند در چنین شرایطی اتومبیل شما، استوارو بدونه هیچ گونه هرزگردی به حرڪت خود ادامه میدهد ✅جهت توضیحات بیشتر #PDF ذیل را مطالعه نمایید...👇

#سیستمTCS

✅سيستم TCS در خودرو چيست ؟👇

🤔آیا میدانید ڪه اگر پیش روی شما یڪ خیابان با شیبی ملایم قرار داشته باشد و سطح این خیابان ڪاملا پوشیده از یخ یڪدست و صاف در ضمن خبری هم از ستاد برف روبی نباشد امڪان عبور از این خیابان با هیچ تر فندی به جز TCS میسرنیست ؟👇

👈وقتی خودرو شما در این وضعیت قرار میگیرد به علت ڪاهش نیروی اصطڪاڪ ،چرخهای متحرڪ شروع به هرزگردی میڪنند در همین لحظه سنسورها این خبر را به واحد ڪنترل میدهند وبلافاصله همزمان با ڪاهش نیروی خروجی دیفرانسیل ، سامانه ABS هم وارد عمل میشود و برروی هر چرخ بطور جداگانه نیروی ترمز مورد نیاز را اعمال میڪند در چنین شرایطی اتومبیل شما، استوارو بدونه هیچ گونه هرزگردی به حرڪت خود ادامه میدهد

✅جهت توضیحات بیشتر
#PDF
ذیل را مطالعه نمایید...👇