تعمیرگاه زانتیا و 206 🤔 چرا دینام میسوزه و چه جوری میشه پیشگری ڪرد ؟‍! و ✅ خرابی یا سوختن دینام از رایج‌ترین مشڪلات برقی خودرو می‌باشد. وظیفه دینام شارژ باطری و تامین برق خودرو است. با خراب شدن دینام بالطبع پس از مدت زمان ڪوتاهی خودرو از حرڪت باز خواهد ایستاد، زیرا ادامه حرڪت مستلزم رسیدن برق به قسمت‌های مختلف موتور از جمله شمع‌ها می‌باشد. اڪثر خرابی دینام‌ها مربوط به سوختن دیود و یا سیم‌پیچی آرمیچر و یا استاتور است. ✅ عوامل متعددی در خرابی یا سوختن دینام دخیل هستند ڪه دانستن این عوامل و پیشگیری از آن‌ها مفید خواهد بود. گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور و به مدار آمدن دور فن ثانویه با حداڪثر دور می‌گردد، از طرفی استفاده از ڪولر خودرو و قرار دادن دورفن ڪولر در دور حداڪثر و ترافیڪ سنگین شهرها باعث ڪاهش سرعت خودرو و به طبع آن باعث ڪاهش دور موتور شده ڪه نتیجه آن پایین آمدن قدرت تولید برق دینام می‌گردد. ✅ وسایل برقی ڪه در این حال با حداڪثر ظرفیت خود ڪار می‌ڪنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می‌گردنند. این ڪمبود برق را می‌باید دینام جبران نماید. به‌دلیل پایین آمدن دور موتور، دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین می‌گردد ڪه باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می‌گردد. ❇️ برای پیشگیری از خرابی دینام پیشنهاد می شود : ⭕️ از باطری ‌هایی ڪه دارای ظرفیت بیشتر ( آمپر ساعت حداقل 65 آمپر ) است استفاده گردد. ⭕️ در صورتی ‌ڪه مدت زمان توقف طولانی است، بافشار دادان پدال گاز، دور موتور را تا حدود 2000 دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید. ⭕️ دور فن ڪولر را حتی ‌الامڪان در پایین‌ترین درجه آن قرار دهید. ⭕️ وضعیت شل یا سفت بودن تسمه دینام بایستی مرتبا بازدید گردد.

تعمیرگاه زانتیا و 206
🤔 چرا دینام میسوزه و چه جوری میشه پیشگری ڪرد ؟‍!
و
✅ خرابی یا سوختن دینام از رایج‌ترین مشڪلات برقی خودرو می‌باشد. وظیفه دینام شارژ باطری و تامین برق خودرو است. با خراب شدن دینام بالطبع پس از مدت زمان ڪوتاهی خودرو از حرڪت باز خواهد ایستاد، زیرا ادامه حرڪت مستلزم رسیدن برق به قسمت‌های مختلف موتور از جمله شمع‌ها می‌باشد. اڪثر خرابی دینام‌ها مربوط به سوختن دیود و یا سیم‌پیچی آرمیچر و یا استاتور است.

✅ عوامل متعددی در خرابی یا سوختن دینام دخیل هستند ڪه دانستن این عوامل و پیشگیری از آن‌ها مفید خواهد بود.
گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور و به مدار آمدن دور فن ثانویه با حداڪثر دور می‌گردد، از طرفی استفاده از ڪولر خودرو و قرار دادن دورفن ڪولر در دور حداڪثر و ترافیڪ سنگین شهرها باعث ڪاهش سرعت خودرو و به طبع آن باعث ڪاهش دور موتور شده ڪه نتیجه آن پایین آمدن قدرت تولید برق دینام می‌گردد.

✅ وسایل برقی ڪه در این حال با حداڪثر ظرفیت خود ڪار می‌ڪنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می‌گردنند. این ڪمبود برق را می‌باید دینام جبران نماید. به‌دلیل پایین آمدن دور موتور، دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین می‌گردد ڪه باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می‌گردد.

❇️ برای پیشگیری از خرابی دینام پیشنهاد می شود :

⭕️ از باطری ‌هایی ڪه دارای ظرفیت بیشتر ( آمپر ساعت حداقل 65 آمپر ) است استفاده گردد.

⭕️ در صورتی ‌ڪه مدت زمان توقف طولانی است، بافشار دادان پدال گاز، دور موتور را تا حدود 2000 دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.

⭕️ دور فن ڪولر را حتی ‌الامڪان در پایین‌ترین درجه آن قرار دهید.

⭕️ وضعیت شل یا سفت بودن تسمه دینام بایستی مرتبا بازدید گردد.