آشنایی با سیستمهای ترمز: ABS, EBD, ESP ABS: خب این سیستم همون سیستم ضد بلوڪه یا ضد قفل هست ڪه نمیزاره لاستیڪ ماشین قفل بشه و لیز بخوره! ترمز های ای بی اس دو نوع هستند: ۱- مڪانیڪی: این نوع ترمز همونطور ڪه از اسمش پیداست مڪانیڪی هست و شما به محض اینڪه پاتون رو روی ترمز قرار می دید با گرفتن و ول ڪردن تند تند ترمز در این سیستم مانع از قفل شدن ترمز میشه ولی این نوع ترمز زیاد ڪار آمد نیست و این مدل روی ماشینهایی مثل سمند و ۴۰۵ و پرشیا ڪه میگن ترمز ای بی اس نصب می ڪنن این نوع نصب میشه! ۲-الڪترونیڪی: این مدل بصورت الڪترونیڪی و هوشمند از طرف ڪامپیوتر مرڪزی ماشین فرمان می گیره ڪه وقتی سیستم احساس می ڪنه ماشین داره لیز می خوره این ترمز رو وارد مدار می ڪنه واز لیز خوردن ماشین جلوگیری می ڪنه ڪه خیلی عالی جواب می ده به طوری ڪه در ۹۵ درصد مواقع شما ترمزگیری بهتری خواهید داشت! این سیستم روی ماشینهایی مثل ۲۰۶ و زانتیا وجود داره!!! این رو هم اضافه ڪنم ڪه وقتی شما ای بی اس دارین به راحتی هنگام ترمز گیری شدید می تونین تغییر مسیر بدین ولی اگر فاقد این سیستم باشید به دلیل لیز خوردن تغییر مسیر عملا امڪان ذیر نخواهد بود. EBD: این سیستم ترمز گیری علاوه بر ترمز ضد بلوڪه سیستم پایداری ماشین همراه با ترمز گیری هست به صورتی ڪه هم از لیز خوردن جلو گیری می ڪنه و هم از انحراف به چپ و راست برای مثال اگر شما نصف ماشینتون روی یخ باشه و دو چرخ دیگه روی آسفالت اگه فقط از سیستم ای بی اس استفاده ڪنید ماشین به طرفی ڪه آسفالته منحرف میشه و از مسیر خارج میشه ولی اگر ای بی دی نیز همراه شما باشه از این انحراف هم جلو گیری میڪنه! در ایران در بین ماشین های زیر ۳۰ میلیون این سیستم فقط در ۲۰۶ تیپ۵ و تیپ۶ وجود داره! و اما ESP: تا اینجا اون دو سیستم بالا ڪه معرفی شد فقط هنگام ترمز گیری به یاری انسان میان ولی سیستم پایداری ای اس پی همیشه با شماست و ماشین شما رو در هر لحظه از انحراف و پرتاب محافظت می ڪنه! مثلا وقتی شما با سرعت خیلی زیاد وارد پیچی میشین ماشین پایداریشو از دست می ده و از مسیر پیچ خارج میشه اینجاست ڪه ای اس پی به یاری شما می شتابه و نمیزاره ماشین از مسیر پیچ خارج بشه! هر گونه لغزش ماشین در هر حالت چه به بغل و یا چه به جلو و عقب حتی بدون ترمزگیری توسط سیستم پایداری ای اس پی ڪنترل میشه! از ماشینهایی ڪه این سیستم رو دارن میشه به رنو مگان ۲۰۰۰ و هیوندای سوناتا اشاره ڪرد

آشنایی با سیستمهای ترمز:
ABS, EBD, ESP
ABS:
خب این سیستم همون سیستم ضد بلوڪه یا ضد قفل هست ڪه نمیزاره لاستیڪ ماشین قفل بشه و لیز بخوره! ترمز های ای بی اس دو نوع هستند:
۱- مڪانیڪی: این نوع ترمز همونطور ڪه از اسمش پیداست مڪانیڪی هست و شما به محض اینڪه پاتون رو روی ترمز قرار می دید با گرفتن و ول ڪردن تند تند ترمز در این سیستم مانع از قفل شدن ترمز میشه ولی این نوع ترمز زیاد ڪار آمد نیست و این مدل روی ماشینهایی مثل سمند و ۴۰۵ و پرشیا ڪه میگن ترمز ای بی اس نصب می ڪنن این نوع نصب میشه!
۲-الڪترونیڪی: این مدل بصورت الڪترونیڪی و هوشمند از طرف ڪامپیوتر مرڪزی ماشین فرمان می گیره ڪه وقتی سیستم احساس می ڪنه ماشین داره لیز می خوره این ترمز رو وارد مدار می ڪنه واز لیز خوردن ماشین جلوگیری می ڪنه ڪه خیلی عالی جواب می ده به طوری ڪه در ۹۵ درصد مواقع شما ترمزگیری بهتری خواهید داشت! این سیستم روی ماشینهایی مثل ۲۰۶ و زانتیا وجود داره!!!
این رو هم اضافه ڪنم ڪه وقتی شما ای بی اس دارین به راحتی هنگام ترمز گیری شدید می تونین تغییر مسیر بدین ولی اگر فاقد این سیستم باشید به دلیل لیز خوردن تغییر مسیر عملا امڪان ذیر نخواهد بود.
EBD:
این سیستم ترمز گیری علاوه بر ترمز ضد بلوڪه سیستم پایداری ماشین همراه با ترمز گیری هست به صورتی ڪه هم از لیز خوردن جلو گیری می ڪنه و هم از انحراف به چپ و راست برای مثال اگر شما نصف ماشینتون روی یخ باشه و دو چرخ دیگه روی آسفالت اگه فقط از سیستم ای بی اس استفاده ڪنید ماشین به طرفی ڪه آسفالته منحرف میشه و از مسیر خارج میشه ولی اگر ای بی دی نیز همراه شما باشه از این انحراف هم جلو گیری میڪنه!
در ایران در بین ماشین های زیر ۳۰ میلیون این سیستم فقط در ۲۰۶ تیپ۵ و تیپ۶ وجود داره!
و اما ESP:
تا اینجا اون دو سیستم بالا ڪه معرفی شد فقط هنگام ترمز گیری به یاری انسان میان ولی سیستم پایداری ای اس پی همیشه با شماست و ماشین شما رو در هر لحظه از انحراف و پرتاب محافظت می ڪنه! مثلا وقتی شما با سرعت خیلی زیاد وارد پیچی میشین ماشین پایداریشو از دست می ده و از مسیر پیچ خارج میشه اینجاست ڪه ای اس پی به یاری شما می شتابه و نمیزاره ماشین از مسیر پیچ خارج بشه! هر گونه لغزش ماشین در هر حالت چه به بغل و یا چه به جلو و عقب حتی بدون ترمزگیری توسط سیستم پایداری ای اس پی ڪنترل میشه! از ماشینهایی ڪه این سیستم رو دارن میشه به رنو مگان ۲۰۰۰ و هیوندای سوناتا اشاره ڪرد