نحوه ی عملکرد سنسور دور موتور:👆👆👆👆 در خودروهای انژکتوری بر روی فلایول صفحه ی دیگری قرار گرفته که دور تا دور آن به صورت دنده دار طراحی شده است . سنسور دور موتور دقیقا در بالای این دندانه ها با فاصله ی معین قرار می گیرد . 60 عدد دنده که 2تای آن حذف شده و تعداد دنده ها 58 است : هنگام عبور دندانه ها از مقابل سنسور مغناطیسی میدان مغناطیسی تغییر کرده و سیگنال مشخص را برای ecu ارسال می کند . هنگامی که دندانه های خالی از مقابل سنسور عبور می کند سیگنال متفاوتی به ecu ارسال می شود که ecu متوجه میشود سیلندر 1و4 در نقطه ی مرگ بالا قرار دارند لذا ecu فرمان ارسال جرقه برای این دو سیلندر ارسال میکند @Meysam5227 @klinikfanitakhasosi5227

نحوه ی عملکرد سنسور دور موتور:👆👆👆👆
در خودروهای انژکتوری بر روی فلایول صفحه ی دیگری قرار گرفته که دور تا دور آن به صورت دنده دار طراحی شده است . سنسور دور موتور دقیقا در بالای این دندانه ها با فاصله ی معین قرار می گیرد . 60 عدد دنده که 2تای آن حذف شده و تعداد دنده ها 58 است : هنگام عبور دندانه ها از مقابل سنسور مغناطیسی میدان مغناطیسی تغییر کرده و سیگنال مشخص را برای ecu ارسال می کند . هنگامی که دندانه های خالی از مقابل سنسور عبور می کند سیگنال متفاوتی به ecu ارسال می شود که ecu متوجه میشود سیلندر 1و4 در نقطه ی مرگ بالا قرار دارند لذا ecu فرمان ارسال جرقه برای این دو سیلندر ارسال میکند
@Meysam5227
@klinikfanitakhasosi5227