#نکته فنی 💢 شاید همه تعمیرکاران از برداشتن بست باطری خودرو 206 نگرانند و میترسند که کد سوییچ ماشین بپرد یا پیکربندی بهم بریزد 🔍 راهکار چیست؟ بعد از بستن سوییچ ۲۰۶ حدود سه دقیقه طول میکشد تا آپشن‌های BSI در آی‌سی ۹۵۱۶۰ موجود در BSI ذخیره شود. ✅ حال اگر شما بعد از بستن سوییچ سریعا بست باطری را بردارید احتمال اینکه آپشن‌ها ناقص ذخیره شوند وجود دارد که اینکار باعث ازدست رفتن کد سوییچ و بهم ریختن پیکربندی میشود. پس برای اینکه ما به مشکلی برنخوریم بست منفی باطری را پس از گذشت مدت زمان سه دقیقه بر میداریم ✅ گذاشتن بست باطری: زمانیکه بست باطری را میگذاریم مدت یک دقیقه طول میکشد تا اطلاعات دخیرهشده در آی‌سی ایران ۹۵۱۵۰ بی‌اس‌آی لود و آماده سازی شود. ⚠️ پس نباید بعد از گذاشتن سر باطری سریعا استارت بزنیم بنابراین حدود یک دقیقه صبر میکنیم تا اطلاعات BSI آماده سازی شود و سپس استارت میزنیم. @klinikfanitakhasosi5227

#نکته فنی

💢 شاید همه تعمیرکاران از برداشتن بست باطری خودرو 206 نگرانند و میترسند که کد سوییچ ماشین بپرد یا پیکربندی بهم بریزد

🔍 راهکار چیست؟

بعد از بستن سوییچ ۲۰۶ حدود سه دقیقه طول میکشد تا آپشن‌های BSI در آی‌سی ۹۵۱۶۰ موجود در BSI ذخیره شود.

✅ حال اگر شما بعد از بستن سوییچ سریعا بست باطری را بردارید احتمال اینکه آپشن‌ها ناقص ذخیره شوند وجود دارد که اینکار باعث ازدست رفتن کد سوییچ و بهم ریختن پیکربندی میشود.
پس برای اینکه ما به مشکلی برنخوریم بست منفی باطری را پس از گذشت مدت زمان سه دقیقه بر میداریم

✅ گذاشتن بست باطری:
زمانیکه بست باطری را میگذاریم مدت یک دقیقه طول میکشد تا اطلاعات دخیرهشده در آی‌سی ایران ۹۵۱۵۰ بی‌اس‌آی لود و آماده سازی شود.

⚠️ پس نباید بعد از گذاشتن سر باطری سریعا استارت بزنیم
بنابراین حدود یک دقیقه صبر میکنیم تا اطلاعات BSI آماده سازی شود و سپس استارت میزنیم.
@klinikfanitakhasosi5227