دوستان عزیز سلام قطعه ای که در بالا مشاهده می کنید مپ سنسور ۲۰۶ میباشد در صورت خرابی این سنسور ممکن است باعث ریپ زدن یا حتی خاموش شدن ماشین در هنگام رانندگی شود یا حتی در لحظه اول استارت خاموش میشود. وظیفه این سنسور تشخیص دما و حجم هوای ورودی میباشد. @klinikfanitakhasosi5227 @Meysam5227

دوستان عزیز سلام قطعه ای که در بالا مشاهده می کنید مپ سنسور ۲۰۶ میباشد در صورت خرابی این سنسور ممکن است باعث ریپ زدن یا حتی خاموش شدن ماشین در هنگام رانندگی شود یا حتی در لحظه اول استارت خاموش میشود.
وظیفه این سنسور تشخیص دما و حجم هوای ورودی میباشد.

@klinikfanitakhasosi5227
@Meysam5227