دوستان عزیز قطعه ای را که در بالا مشاهده می کنید سنسور اکسیژن ۲۰۶ میباشد دوستان وظیفه این قطعه فهمیدن میزان اکسیژن نسوخته بعد از انفجار داخل سیلندر و تنظیم پاشش سوخت از طریق همین اطلاعات میباشد در صورت خرابی این سنسور مصرف خودرو بالا می‌رود که حتی ممکن است باعث ایجاد دود سیاه شود.سوکت این سنسور دارای چهار پین میباشد که دو تا از آنها سیگنال مورد نظر مربوط به اکسیژن نسوخته را به ای سی یو مخابره می کند و دو تا از پین ها برق و بدنه مستقیم از خودرو میگیرند که در همان لحظه که سوییچ باز میشود این مدار وصل میشود کار این مدار گرم کردن مقاومت (هیتر یا المنت) داخل سنسور میباشد چون این سنسور تا به اندازه کافی گرم نشود اطلاعات درست مخابره نخواهد کرد و همانطور که میدانید با اینکه این سنسور مستقیما به آتشهای خروجی از سیلندرها برخورد دارد کمی طول میکشد تا گرم شود. @klinikfanitakhasosi5227 @Meysam5227

دوستان عزیز قطعه ای را که در بالا مشاهده می کنید سنسور اکسیژن ۲۰۶ میباشد دوستان وظیفه این قطعه فهمیدن میزان اکسیژن نسوخته بعد از انفجار داخل سیلندر و تنظیم پاشش سوخت از طریق همین اطلاعات میباشد
در صورت خرابی این سنسور مصرف خودرو بالا می‌رود که حتی ممکن است باعث ایجاد دود سیاه شود.سوکت این سنسور دارای چهار پین میباشد که دو تا از آنها سیگنال مورد نظر مربوط به اکسیژن نسوخته را به ای سی یو مخابره می کند و دو تا از پین ها برق و بدنه مستقیم از خودرو میگیرند که در همان لحظه که سوییچ باز میشود این مدار وصل میشود کار این مدار گرم کردن مقاومت (هیتر یا المنت) داخل سنسور میباشد چون این سنسور تا به اندازه کافی گرم نشود اطلاعات درست مخابره نخواهد کرد و همانطور که میدانید با اینکه این سنسور مستقیما به آتشهای خروجی از سیلندرها برخورد دارد کمی طول میکشد تا گرم شود.

@klinikfanitakhasosi5227
@Meysam5227