🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳 { ضرورت بهره مندى از قوه غضب در پرتو عقل } 📝عقل وقتى به ميدان بيايد و ميدان دار باشد و از اين قوه بسيار مهم و حساس به عنايت الهى بهره مند شود، اين قوه اسمش مى شود شجاعت. پس قوه غضبيه مهار و تربيت شده، مى شود شجاعت. به خدا از دو چيز پناه مى بريم: يک، کاهش قوه غضبيه. اگر قوه غضبيه در انسان کاهش پيدا کند و از حد لازمش پايين تر بيايد، به چنين کسى نمى شود اميدى داشت؛ زيرا نمى تواند از منافع مادى، معنوى، سلوکى، ايمانى، دنيايى و آخرتى خود حفاظت کند. چنين شخصيتى گرفتار ترس، بزدلى، ضعف، سستى، بى ثباتى، انظلام، يعنى ظلم پذيرى، بى غيرتى، و کم همتى خواهد شد. بنابراين شجاعت به عنوان يک ارزش متعالى، علاوه بر منافع ظاهرى و مادى که دارد، ارزشهاى معنوى، ايمانى، اجتماعى، خانوادگى، تمدنى، آرمانى، و الهى را حفاظت مى کند و پيش مى برد. .📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir

🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳

{ ضرورت بهره مندى از قوه غضب در پرتو عقل }

📝عقل وقتى به ميدان بيايد و ميدان دار باشد و از اين قوه بسيار مهم و حساس به عنايت الهى بهره مند شود، اين قوه اسمش مى شود شجاعت. پس قوه غضبيه مهار و تربيت شده، مى شود شجاعت.

به خدا از دو چيز پناه مى بريم: يک، کاهش قوه غضبيه. اگر قوه غضبيه در انسان کاهش پيدا کند و از حد لازمش پايين تر بيايد، به چنين کسى نمى شود اميدى داشت؛ زيرا نمى تواند از منافع مادى، معنوى، سلوکى، ايمانى، دنيايى و آخرتى خود حفاظت کند.

چنين شخصيتى گرفتار ترس، بزدلى، ضعف، سستى، بى ثباتى، انظلام، يعنى ظلم پذيرى، بى غيرتى، و کم همتى خواهد شد.

بنابراين شجاعت به عنوان يک ارزش متعالى، علاوه بر منافع ظاهرى و مادى که دارد، ارزشهاى معنوى، ايمانى، اجتماعى، خانوادگى، تمدنى، آرمانى، و الهى را حفاظت مى کند و پيش مى برد. .📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺

@ofoghha_ir