🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳 { غضب، نقمت و نعمتى بزرگ } 📝 از بزرگترين عنايات الهى درباره انسانها، بهره مندى از غضب است. مى شود گفت رکن دوم حيات است؛ يعنى اگر حيات انسان دو رکن داشته باشد، يک رکنش غضب است و ديگرى شهوت. در مقابل، چنانچه هلاکت و بدبختى انسان دو رکن داشته باشد، باز هم يکى شهوت است و ديگرى غضب. 🌾🌿🌱 به قول اهل فن، يکى جلب منفعت مى کند و ديگرى دفع ضرر. بنابراين از اين جهت خيلى مهم است و مى شود گفت سازمان دفاعى شخصيت ما است و بسيارى از کمالات، مقامات و درجات، با همين غضب به دست مى آيد. 🍃🍂🍃 انسان وقتى مى تواند به خيلى از وظايف و مسئوليتهاى الهى خود عمل کند که، از اين امکان بهره مند باشد. منتها يک شرط دارد، آن هم اينکه اين قوه در اختيار عقل باشد. اگر غضب در اختيار عقل باشد، حافظ و پيش برنده انسان در دستيابى به منافع، مادى و معنوى مى شود. شهوت هم اينگونه است. يعنى چنانچه تحت سيطره عقل باشد، حافظ و نگهدارنده و پيش برنده است.📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir

🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳

{ غضب، نقمت و نعمتى بزرگ }

📝 از بزرگترين عنايات الهى درباره انسانها، بهره مندى از غضب است. مى شود گفت رکن دوم حيات است؛

يعنى اگر حيات انسان دو رکن داشته باشد، يک رکنش غضب است و ديگرى شهوت. در مقابل، چنانچه هلاکت و بدبختى انسان دو رکن داشته باشد، باز هم يکى شهوت است و ديگرى غضب.
🌾🌿🌱
به قول اهل فن، يکى جلب منفعت مى کند و ديگرى دفع ضرر. بنابراين از اين جهت خيلى مهم است و مى شود گفت سازمان دفاعى شخصيت ما است و بسيارى از کمالات، مقامات و درجات، با همين غضب به دست مى آيد.
🍃🍂🍃
انسان وقتى مى تواند به خيلى از وظايف و مسئوليتهاى الهى خود عمل کند که، از اين امکان بهره مند باشد. منتها يک شرط دارد، آن هم اينکه اين قوه در اختيار عقل باشد.

اگر غضب در اختيار عقل باشد، حافظ و پيش برنده انسان در دستيابى به منافع، مادى و معنوى مى شود. شهوت هم اينگونه است. يعنى چنانچه تحت سيطره عقل باشد، حافظ و نگهدارنده و پيش برنده است.📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺

@ofoghha_ir