❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌ ❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎ 🔴 بعضى ها را مشاهده مى کنيد که درباره بعضى از اين سران فتنه از موضع دلسوزى به ميدان مى آيند. آيا اينها عقل سياسى دارند؟ 📢📢📢 انسان به شعور سياسى اينها شک مى کند. 📣📣📣 کسانى که اين خسارت ها را به ملت ايران وارد کردند، شما بايد تقاضاى اشد مجازات براى اينها داشته باشيد و تقاضاى محاکمه هاى سخت به جرم بغى و فساد فى الارض و توليد ناامنى و خسارت هاى عظيم مادى و معنوى داشته باشيد؛ 📢📢📢 آنوقت سخن از تطهير اينها به ميدان مى آوريد!؟✋✊👊 🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴 @ofoghha_ir

❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌

❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎

🔴 بعضى ها را مشاهده مى کنيد که درباره بعضى از اين سران فتنه از موضع دلسوزى به ميدان مى آيند. آيا اينها عقل سياسى دارند؟
📢📢📢
انسان به شعور سياسى اينها شک مى کند.
📣📣📣
کسانى که اين خسارت ها را به ملت ايران وارد کردند، شما بايد تقاضاى اشد مجازات براى اينها داشته باشيد و تقاضاى محاکمه هاى سخت به جرم بغى و فساد فى الارض و توليد ناامنى و خسارت هاى عظيم مادى و معنوى داشته باشيد؛
📢📢📢
آنوقت سخن از تطهير اينها به ميدان مى آوريد!؟✋✊👊

🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴
@ofoghha_ir