❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌ ❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎ 🔴 آيا اين حماسه عظيم ملت ايران در انتخابات رياست جمهورى خرداد ٨٨ که يک حماسه بزرگ ٨٥ درصدى و چهل ميليونى است، 📢📢📢 با آن طراوت و نشاط، که مى توانست براى ما يک سرمايه اجتماعى بزرگ باشد و مى توانست راه ملت ايران را در مسير پيشرفت هموار کند و مى توانست نفس دشمنان ما را بگيرد؛ 📣📣📣 آيا چوب حراج زدن به اين سرمايه اجتماعى عظيم، به اين حق الناس بزرگ، جرم بخشودنى است!؟ 📢📢📢 کدام محکمه عادلى است بتواند اين را دست کم بگيرد!؟✊❎ 🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴 @ofoghha_ir

❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌

❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎

🔴 آيا اين حماسه عظيم ملت ايران در انتخابات رياست جمهورى خرداد ٨٨ که يک حماسه بزرگ ٨٥ درصدى و چهل ميليونى است،
📢📢📢
با آن طراوت و نشاط، که مى توانست براى ما يک سرمايه اجتماعى بزرگ باشد و مى توانست راه ملت ايران را در مسير پيشرفت هموار کند و مى توانست نفس دشمنان ما را بگيرد؛
📣📣📣
آيا چوب حراج زدن به اين سرمايه اجتماعى عظيم، به اين حق الناس بزرگ، جرم بخشودنى است!؟
📢📢📢
کدام محکمه عادلى است بتواند اين را دست کم بگيرد!؟✊❎

🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴
@ofoghha_ir