❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌ ❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎ 🔴 در اين فتنه بزرگ، يکى از جرم و جنايتى که اتفاق افتاد، عبور از قانون و بدعت قانون شکنى بود. 📣📣📣 براى کشورى که سالهاى سال، انتخابات سالم و تميز و معمولى را با بالاترين نصاب ها از جهت سلامت در بين همه ملت هاى جهان برگزار کرده، شما مبانى اين سلامت را زير سؤال ببريد و قانون را زير پا ببريد و نهادهاى قانونى را کنار بزنيد و بخواهيد با شيوه هاى کف خيابانى توليد هرج و مرج کنيد و بخواهيد حق خيالى خودتان را بگيريد؛ 📢📢📢 آيا اين جرم کمى است!؟👊🚫 🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴 @ofoghha_ir

❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌

❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎

🔴 در اين فتنه بزرگ، يکى از جرم و جنايتى که اتفاق افتاد، عبور از قانون و بدعت قانون شکنى بود.
📣📣📣
براى کشورى که سالهاى سال، انتخابات سالم و تميز و معمولى را با بالاترين نصاب ها از جهت سلامت در بين همه ملت هاى جهان برگزار کرده، شما مبانى اين سلامت را زير سؤال ببريد و قانون را زير پا ببريد و نهادهاى قانونى را کنار بزنيد و بخواهيد با شيوه هاى کف خيابانى توليد هرج و مرج کنيد و بخواهيد حق خيالى خودتان را بگيريد؛
📢📢📢
آيا اين جرم کمى است!؟👊🚫

🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴

@ofoghha_ir