🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن هَيَجَانِ الحِرص🔻♦🔳 { راهکارهاى عملى رهايى از حرص } 🌱ديدار از مناطق محروم 🌱 📝 يکى ديگر از راهکارهاى رهايى از حرص ديدار از مناطق محروم است. قرآن کريم مى فرمايد:(وَلَا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلَي مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزوَجَاً مِنهُم زَهرَهَ الحَيَاهِ الدُّنيَا لِنَقتِنَهُم فِيهِ؛ و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ايشان را از آن برخوردار کرديم [و فقط] زيور زندگى دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم، ديدگان خود مدوز). چرا اينقدر چشم مى گردانى و به پولدارها و به ماشينهاى آنچنانى و خانه هاى آنچنانى و... به نظر حسرت نگاه مى کنى. اين بيچاره ها دارند آزمايش مى شوند. فردا چه بسا پاى همان ماشين، بايد هزار سال بايستد و حساب و کتاب پس بدهد؛ در حالى که صدها هزار نفر از فقرا از کنارش رد مى شوند و به بهشت مى روند.📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir

🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن هَيَجَانِ الحِرص🔻♦🔳

{ راهکارهاى عملى رهايى از حرص }
🌱ديدار از مناطق محروم 🌱

📝 يکى ديگر از راهکارهاى رهايى از حرص ديدار از مناطق محروم است. قرآن کريم مى فرمايد:(وَلَا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلَي مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزوَجَاً مِنهُم زَهرَهَ الحَيَاهِ الدُّنيَا لِنَقتِنَهُم فِيهِ؛ و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ايشان را از آن برخوردار کرديم [و فقط] زيور زندگى دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم، ديدگان خود مدوز).

چرا اينقدر چشم مى گردانى و به پولدارها و به ماشينهاى آنچنانى و خانه هاى آنچنانى و... به نظر حسرت نگاه مى کنى. اين بيچاره ها دارند آزمايش مى شوند.

فردا چه بسا پاى همان ماشين، بايد هزار سال بايستد و حساب و کتاب پس بدهد؛ در حالى که صدها هزار نفر از فقرا از کنارش رد مى شوند و به بهشت مى روند.📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺
@ofoghha_ir