🔳♦🔻راهکارهاى عملى رهايى از حرص 🔻♦🔳 🌱رفت و آمد به قبرستانها و بيمارستان ها🌱 📝 رفت و آمد به قبرستان مخصوصا بخش تغسيل و تکفين، براى اينکه ترمز نفس را بکشد، خيلى مؤثر است. هر از چند گاهى انسان بايد اين صحنه ها را ببيند. بيمارستان هم براى این منظور جاى خوبى است. انسانى که به بيمارستان مى رود، به شکل طبيعى حرصش فروکش مى کند.📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir

🔳♦🔻راهکارهاى عملى رهايى از حرص 🔻♦🔳

🌱رفت و آمد به قبرستانها و بيمارستان ها🌱

📝 رفت و آمد به قبرستان مخصوصا بخش تغسيل و تکفين، براى اينکه ترمز نفس را بکشد، خيلى مؤثر است. هر از چند گاهى انسان بايد اين صحنه ها را ببيند.

بيمارستان هم براى این منظور جاى خوبى است. انسانى که به بيمارستان مى رود، به شکل طبيعى حرصش فروکش مى کند.📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺
@ofoghha_ir