📝 يكي از راههاي نجات از حرص نماز است. خداي متعال پس از آنكه فرمود انسان حريص است، فرمود: (اِلَّا المُصَلِّين). نماز يك وعده ذكري جامع است. چيزي كه ما مي خوانيم، شِبه نماز است. به همين علت بعد از آن مي گو ييم: (اِلَهِي هَذِهِ صَلَاتِي صَلَّيتُهَا لَا لِحَاجَهٍ مِنكَ اِلَيهَا وَ لَا رَغبَهٍ مِنكَ فِيهَا، اِلَّا طَاعَهً وَ اِجَابَهً؛ اي خدا اين نماز من كه بجا آوردم تو را به آن نيازي نيست و ميل و رغبتي به آن نخواهد بود، جز آنكه من به تعظيم جلال تو و اطاعت فرمان تو و اجابت امر تو بجاي آوردم). انسان عارف بعد از نمازش به قدري خجالت مي كشد كه به سجده مي افتد و دائم مي گويد: (عَفواً، عَفواً، عَفواً، عَفواً، عَفواً).📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir

📝 يكي از راههاي نجات از حرص نماز است. خداي متعال پس از آنكه فرمود انسان حريص است، فرمود: (اِلَّا المُصَلِّين). نماز يك وعده ذكري جامع است. چيزي كه ما مي خوانيم، شِبه نماز است. به همين علت بعد از آن مي گو ييم: (اِلَهِي هَذِهِ صَلَاتِي صَلَّيتُهَا لَا لِحَاجَهٍ مِنكَ اِلَيهَا وَ لَا رَغبَهٍ مِنكَ فِيهَا، اِلَّا طَاعَهً وَ اِجَابَهً؛ اي خدا اين نماز من كه بجا آوردم تو را به آن نيازي نيست و ميل و رغبتي به آن نخواهد بود، جز آنكه من به تعظيم جلال تو و اطاعت فرمان تو و اجابت امر تو بجاي آوردم). انسان عارف بعد از نمازش به قدري خجالت مي كشد كه به سجده مي افتد و دائم مي گويد: (عَفواً، عَفواً، عَفواً، عَفواً، عَفواً).📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺
@ofoghha_ir