جلسه شرح و تفسیر دعای صحیفه سجادیه توسط #استاد_حاج_علی_اکبری امروز دوشنبه 95/09/29 بعد از نماز مغرب و عشاء در مجتمع فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار می گردد. @ofoghha_ir

جلسه شرح و تفسیر دعای صحیفه سجادیه توسط #استاد_حاج_علی_اکبری امروز دوشنبه 95/09/29 بعد از نماز مغرب و عشاء در مجتمع فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار می گردد.
@ofoghha_ir
جلسه شرح و تفسیر دعای صحیفه سجادیه توسط #استاد_حاج_علی_اکبری امروز دوشنبه 95/09/29 بعد از نماز مغرب و عشاء در مجتمع فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار می گردد.
@ofoghha_ir