فروش مغازه در منطقه ی Banishora,صوفیا متراژ:36 متر قیمت:25000 یورو #فرصتهای_کارآفرینی

فروش مغازه در منطقه ی Banishora,صوفیا
متراژ:36 متر 
قیمت:25000 یورو
#فرصتهای_کارآفرینی
فروش مغازه در منطقه ی Banishora,صوفیا
متراژ:36 متر
قیمت:25000 یورو
#فرصتهای_کارآفرینی