خريد آپارتمان در منطقه krstov vada ،صوفيا. متراژ:٧١متر. قيمت:٨٨،٠٠٠€ #فرصت_سرمایه_گذاری

خريد آپارتمان در منطقه krstov vada ،صوفيا.         متراژ:٧١متر.                                قيمت:٨٨،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری
خريد آپارتمان در منطقه krstov vada ،صوفيا. متراژ:٧١متر. قيمت:٨٨،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری