سلام مدرسه های بلغارستان به دو صورت هست دولتی و خصوصی اگر فرزند شما زبان بلغاری را بتونه صحبت کنه میتونه مدرسه دولتی ثبت نام کنه با توجه به اینکه پسر من زبان بلغاری و انگلیسی رو بلد نبود مدرسه خصوصی ثبت نام کردم اولین زبان ، بلغاری تدریس میشه دومین زبان ، انگلیسی تدریس میشه سومین زبان ، از سال هشتم شروع میشه و فرزندتون انتخاب میکنه بین اسپانیایی و آلمانی در حقیقت در انتهای دوره متوسطه فرزندانتان مسلط به سه زبان خواهند شد شهریه برای مدرسه دولتی بسیار ناچیز و حدود 500یورودر سال می باشد شهریه مدارس خصوصی از 2000یورو تا 9000یورو متغیر میباشد .قابل ذکر است که مدارس 9000یورویی مانند British school در پایان دوره متوسطه دیپلم بلغارستان و دیپلم انگلستان را ارایه می کنند . #تحصیل

سلام
مدرسه های بلغارستان به دو صورت هست
دولتی و خصوصی
اگر فرزند شما زبان بلغاری را بتونه صحبت کنه میتونه مدرسه دولتی ثبت نام کنه
با توجه به اینکه پسر من زبان بلغاری و انگلیسی رو بلد نبود مدرسه خصوصی ثبت نام کردم
اولین زبان ، بلغاری تدریس میشه
دومین زبان ، انگلیسی تدریس میشه
سومین زبان ، از سال هشتم شروع میشه و فرزندتون انتخاب میکنه بین اسپانیایی و آلمانی
در حقیقت در انتهای دوره متوسطه فرزندانتان مسلط به سه زبان خواهند شد
شهریه برای مدرسه دولتی بسیار ناچیز و حدود 500یورودر سال می باشد
شهریه مدارس خصوصی از 2000یورو تا 9000یورو متغیر میباشد .قابل ذکر است که مدارس 9000یورویی مانند British school در پایان دوره متوسطه دیپلم بلغارستان و دیپلم انگلستان را ارایه می کنند .

#تحصیل