فروش آپارتمان در صوفيا،محله ي بوروو متراژ:٥٧ متر قيمت:٧٠،٠٠٠€ #فرصت_سرمایه_گذاری

فروش آپارتمان در صوفيا،محله ي بوروو               متراژ:٥٧ متر                              قيمت:٧٠،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری
فروش آپارتمان در صوفيا،محله ي بوروو متراژ:٥٧ متر قيمت:٧٠،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری