خرید مسکن برای خرید سواحل دریای سیاه توصیه می شود. ۱- بدلیل امکان خرید اقساطی در ۳ قسط و در مدت زمان ۱۸ ماه ۲- امکان پیش خرید واحدهای نیمه کاره ۳- امکان خرید واحد های نوساز در محیطی تفریحی از حدود ۳۰۰۰۰ یورو برای واحد های ۳۰ متری به بالا از متری ۱۱۰۰ یورو تا ۱۵۰۰ یورو #مسکن

خرید مسکن


برای خرید سواحل دریای سیاه توصیه می شود.
۱- بدلیل امکان خرید اقساطی در ۳ قسط و در مدت زمان ۱۸ ماه
۲- امکان پیش خرید واحدهای نیمه کاره
۳- امکان خرید واحد های نوساز در محیطی تفریحی
از حدود ۳۰۰۰۰ یورو برای واحد های ۳۰ متری به بالا
از متری ۱۱۰۰ یورو تا ۱۵۰۰ یورو

#مسکن