فروش مغازه در مركز صوفيا. متراژ:١٤٠ متر. قيمت:٨٠،٠٠٠€ #فرصتهای_کارآفرینی

فروش مغازه در مركز صوفيا.                      متراژ:١٤٠ متر.                              قيمت:٨٠،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی
فروش مغازه در مركز صوفيا. متراژ:١٤٠ متر. قيمت:٨٠،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی