فروش مغازه در صوفيا منطقه ي ابوريشته. متراژ:٢٤٠ متر. قيمت:٣٩٠،٠٠٠€ #فرصتهای_کارآفرینی

فروش مغازه در صوفيا منطقه ي ابوريشته.            متراژ:٢٤٠ متر.                              قيمت:٣٩٠،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی
فروش مغازه در صوفيا منطقه ي ابوريشته. متراژ:٢٤٠ متر. قيمت:٣٩٠،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی