فروش مغازه در منطقه ي ويتوشا ،صوفيا. متراژ: ٧٠ متر. قيمت: ٨٩،٠٠٠€ #فرصتهای_کارآفرینی

فروش مغازه در منطقه ي ويتوشا ،صوفيا.  
 متراژ: ٧٠ متر.                               قيمت: ٨٩،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی
فروش مغازه در منطقه ي ويتوشا ،صوفيا.
متراژ: ٧٠ متر. قيمت: ٨٩،٠٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی