من میخوام زبان المانی توی المان بخونم ، چی کار کنم؟

من میخوام زبان المانی توی المان بخونم ، چی کار کنم؟
من میخوام زبان المانی توی المان بخونم ، چی کار کنم؟
شما مي تونيد از طريق دانشگاه هاي مثل بوخوم پذيرش شركت در كلاس زبان بگيريد و در آلمان زبان بخونيد
اما پذيرش كلاس زبان يك ريسك بزرگ براي گرفتن ويزا هست
و چون هدف شما براي سفارت مشخص و واضح نيست
خيلي راحت ممكن هست ويزاي شما رد بشه
شما مي تونيد از طريق دانشگاه هاي مثل بوخوم پذيرش شركت در كلاس زبان بگيريد و در آلمان زبان بخونيد
اما پذيرش كلاس زبان يك ريسك بزرگ براي گرفتن ويزا هست
و چون هدف شما براي سفارت مشخص و واضح نيست
خيلي راحت ممكن هست ويزاي شما رد بشه
خیلی ممنون