ولی اکثرا حتی خود آلمانیا با دوره Ausbildung خیلی راغب ترن تا ادامهتحصیل

ولی اکثرا حتی خود آلمانیا با دوره Ausbildung خیلی راغب ترن تا ادامهتحصیل
ولی اکثرا حتی خود آلمانیا با دوره Ausbildung خیلی راغب ترن تا ادامهتحصیل
اينكه شما با ausbildung ادامه بديد يا نه ، يه تصميم شخصيه
اما خب تحصيلات دانشگاهي مطمئن بازار كار بهتري براش هست تا ausbildung
اينكه شما با ausbildung ادامه بديد يا نه ، يه تصميم شخصيه
اما خب تحصيلات دانشگاهي مطمئن بازار كار بهتري براش هست تا ausbildung
باید دید سطح زبان روتا کجا پیش میبرم