خودم که لیسانس IT دانشگاه آزاد دارم هنوز اینجا مدارک ر تحویل ندادم

خودم که لیسانس IT دانشگاه آزاد دارم هنوز اینجا مدارک ر تحویل ندادم
خودم که لیسانس IT دانشگاه آزاد دارم هنوز اینجا مدارک ر تحویل ندادم
شما مي تونيد كه با ب٢ اپلاي كنيد و بعضي دانشگاه ها هم با ب١
و به شما پذيرش مشروط ميدن كه بعد از ورود به دانشگاه تا dsh و يا testdaf بخونيد و بعد از كامل كردن مدرك زبانتون ، به شما اجازه داده ميشه كه رسما سركلاس هاي دانشگاه بشينيد