سلام ظاهرا هیچ کس سوالی نداره.کسی از دوستان تو آلمان زندگی میکنه؟

سلام
ظاهرا هیچ کس سوالی نداره.کسی از دوستان تو آلمان زندگی میکنه؟
سلام
ظاهرا هیچ کس سوالی نداره.کسی از دوستان تو آلمان زندگی میکنه؟
سوالتونو بفرماييد
بله من هستم آلمان
سوالتونو بفرماييد
بله من هستم آلمان
میشه بپرسم کدوم شهر
میشه بپرسم کدوم شهر
هانوفر
هانوفر
من حدود ۱۵ ماهه کنستانزم و مدرک A2 رو گرفتم و ماه دیگه هم B1 امتحان دارم برای ورود به دانشگاه B1 کافیه یا باید C1 رو داشته باشی؟
من حدود ۱۵ ماهه کنستانزم و مدرک A2 رو گرفتم و ماه دیگه هم B1 امتحان دارم برای ورود به دانشگاه B1 کافیه یا باید C1 رو داشته باشی؟
براي چه مقطعي ميخواهيد وارد دانشگاه بشيد ؟