دوستان عزیز لطفا قوانین گروه رو رعایت کنید 1-فارسی تایپ کنید 2-همه حرف هاتون رو در یک پیام ارسال کنید 3-از سلام و احوال پرسی و چت کردن بی مورد و فرستادن استیکر بزرگ خودداری کنید 3-هر گونه تبلیغ در رابطه با وکیل های مهاجرتی یا مزاحمت برای اغضای گروه دفعه اول تذکر و در صورت عدم توجه اخراج در پی خواهد داشت

دوستان عزیز لطفا قوانین گروه رو رعایت کنید

1-فارسی تایپ کنید

2-همه حرف هاتون رو در یک پیام ارسال کنید

3-از سلام و احوال پرسی و چت کردن بی مورد و فرستادن استیکر بزرگ خودداری کنید

3-هر گونه تبلیغ در رابطه با وکیل های مهاجرتی یا مزاحمت برای اغضای گروه دفعه اول تذکر و در صورت عدم توجه اخراج در پی خواهد داشت