🔷جریمه 50 هزار تومانی برای شیشه های دودی وسایل نقلیه 🔹جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال کد جریمه 2114 به مبلغ 50 هزار تومان برای وسائط نقلیه با شیشه دودی‌ غیر مجاز، خبر داد./فارس 🆔 @diagcarman 🔹خلاصه کلام ماشین باید مثل تراکتور ساده و بی الایش باشد. 🆔 ‌@diagcarman

🔷جریمه 50 هزار تومانی برای شیشه های دودی وسایل نقلیه

🔹جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال کد جریمه 2114 به مبلغ 50 هزار تومان برای وسائط نقلیه با شیشه دودی‌ غیر مجاز، خبر داد./فارس

🆔 @diagcarman

🔹خلاصه کلام ماشین باید مثل تراکتور ساده و بی الایش باشد.
🆔 ‌@diagcarman