با سلام از دوستان این گروه، هستن کسایی که تجربه شخصی در گرفتن اپلای داشته باشند که بتونن به سوالهای بچه ها پایخ بدن؟

با سلام
از دوستان این گروه، هستن کسایی که تجربه شخصی در گرفتن اپلای داشته باشند که بتونن به سوالهای بچه ها پایخ بدن؟
با سلام
از دوستان این گروه، هستن کسایی که تجربه شخصی در گرفتن اپلای داشته باشند که بتونن به سوالهای بچه ها پایخ بدن؟
slm.Reshtatun chie?