سلام دوستان عزیز. رشته من زبانشناسی همگانی هست. خواس راجع به شرایط فاند و یا شرایط کار این رشته در کانادا بدونم. ایا کسی توی این رشته آشناییت داره که منو راهنمایی کنه؟ ممنونتون میشم🌹

سلام دوستان عزیز.
رشته من زبانشناسی همگانی هست.
خواس راجع به شرایط فاند و یا شرایط کار این رشته در کانادا بدونم.
ایا کسی توی این رشته آشناییت داره که منو راهنمایی کنه؟
ممنونتون میشم🌹
سلام دوستان عزیز.
رشته من زبانشناسی همگانی هست.
خواس راجع به شرایط فاند و یا شرایط کار این رشته در کانادا بدونم.
ایا کسی توی این رشته آشناییت داره که منو راهنمایی کنه؟
ممنونتون میشم🌹
سلام بله به من pm بدين