سلام از بچه های آموزش زبان انگلیسی کسی اینجا حضور داره؟

سلام
از بچه های آموزش زبان انگلیسی کسی اینجا حضور داره؟
سلام
از بچه های آموزش زبان انگلیسی کسی اینجا حضور داره؟
سلام
من رشته ام آموزش بوده
سلام
من رشته ام آموزش بوده
سلام
ببخشید شما هم قصد اپلای برای مقطع دکترا دارید؟
سلام
ببخشید شما هم قصد اپلای برای مقطع دکترا دارید؟
من تغيير رشته دادم براي ارشد مجدد educational leadership
من تغيير رشته دادم براي ارشد مجدد educational leadership
آرزوی موفقیت دارم براتون🌹🌹
سلام
از بچه های آموزش زبان انگلیسی کسی اینجا حضور داره؟
سلام
من رشته ام آموزش بوده
سلام
من رشته ام آموزش بوده
سلام
ببخشید شما هم قصد اپلای برای مقطع دکترا دارید؟
سلام
ببخشید شما هم قصد اپلای برای مقطع دکترا دارید؟
من تغيير رشته دادم براي ارشد مجدد educational leadership
من تغيير رشته دادم براي ارشد مجدد educational leadership
آرزوی موفقیت دارم براتون🌹🌹