خارجی ها با شما تعارف ندارن به نظرم همون نمره عالی بوده الان ممکنه با توجه به سخت تر شدن نتونید همون امتیاز رو کسب کنید

خارجی ها با شما تعارف ندارن به نظرم همون نمره عالی بوده الان ممکنه با توجه به سخت تر شدن نتونید همون امتیاز رو کسب کنید