سلام دوستان من ۱ماه وقت دارم برای امتحان..۳سال پیش امتحان دادم اما میگن اگه تاریخ امتحانت جدیدتر باشه بهتره..کوانتم اونموقع ۱۶۸ بوده و توی تافلی که ماه پیش دادم رایتینگم ۲۵ بوده.. الان چی بخونم خوبه؟

سلام دوستان
من ۱ماه وقت دارم برای امتحان..۳سال پیش امتحان دادم اما میگن اگه تاریخ امتحانت جدیدتر باشه بهتره..کوانتم اونموقع ۱۶۸ بوده و توی تافلی که ماه پیش دادم رایتینگم ۲۵ بوده..
الان چی بخونم خوبه؟
سلام دوستان
من ۱ماه وقت دارم برای امتحان..۳سال پیش امتحان دادم اما میگن اگه تاریخ امتحانت جدیدتر باشه بهتره..کوانتم اونموقع ۱۶۸ بوده و توی تافلی که ماه پیش دادم رایتینگم ۲۵ بوده..
الان چی بخونم خوبه؟
هنوز دو سال اعتبار داره.کی همجین حرفی زده؟
هنوز دو سال اعتبار داره.کی همجین حرفی زده؟
استادم هم گفته بهتر توی یک سال اخیر باشه..
استادم هم گفته بهتر توی یک سال اخیر باشه..
اگر استادتون در دانشگاه مقصده قطعا از سیاست های کمیته مطلعه و حرفش سنده.اگر ایرانه حرفی برای گفتن ندارم😄