آیا از این گروه راضی هستید؟ خیر – 44 👍👍👍👍👍👍👍 73% بله – 16 👍👍👍 27% 👥 60 people voted so far.

آیا از این گروه راضی هستید؟

خیر – 44
👍👍👍👍👍👍👍 73%

بله – 16
👍👍👍 27%

👥 60 people voted so far.
آیا از این گروه راضی هستید؟

خیر – 44
👍👍👍👍👍👍👍 73%

بله – 16
👍👍👍 27%

👥 60 people voted so far.
نظر سنجی که ادمین گروه ایرانیان امریکا (پال) گذاشته!
هیچ کس از این گروه راضی نیست!
دوستانی که از گروه های ما عضو این گروه مزاحم شدند، پیشنهاد میکنیم لیو بدین! تا این افراد مزاحم ادب بشند