😅😅😅 خواهش میکنم 90 تا 95 درصد سوالات جی آر ای سخت نیست...

😅😅😅
خواهش میکنم
90 تا 95 درصد سوالات جی آر ای سخت نیست...