⬛شعر کودکانه (ویژه محرم ) ▪سلام بر حسین (ع) دویدم و دویدم به کربلا رسیدم کنار نهر آبی لبهای تشنه دیدم یه باغبون خسته با یک دل شکسته کنار باغ تشنه زانو زده نشسته کوچولوی شش ماهه که پاک و بی گناهه اگه طاقت بیاره عمو جونش تو راهه آهای آهای ستاره! یه دختر سه ساله خواب بابا شو دیده اشک می ریزه می ناله امام مظلوم من! کاشکی کنارت بودم وقتی که تنها موندی رفیق و یارت بودم @koodak_tarbiat

⬛شعر کودکانه (ویژه محرم )

▪سلام بر حسین (ع)

دویدم و دویدم به کربلا رسیدم

کنار نهر آبی لبهای تشنه دیدم

یه باغبون خسته با یک دل شکسته

کنار باغ تشنه زانو زده نشسته

کوچولوی شش ماهه که پاک و بی گناهه

اگه طاقت بیاره عمو جونش تو راهه

آهای آهای ستاره! یه دختر سه ساله

خواب بابا شو دیده اشک می ریزه می ناله

امام مظلوم من! کاشکی کنارت بودم

وقتی که تنها موندی رفیق و یارت بودم

@koodak_tarbiat