◼معرفی کتاب کودک ( ویژه محرم )🔽🔽 ▪نام: مجموعه ده جلدی شعر کودکان کربلا ▪شاعر: محمد کامرانی اقدام ▪انتشارات: حدیث نینوا @koodak_tarbiat

◼معرفی کتاب کودک ( ویژه محرم )🔽🔽

▪نام: مجموعه ده جلدی شعر کودکان کربلا

▪شاعر: محمد کامرانی اقدام

▪انتشارات: حدیث نینوا

@koodak_tarbiat