گروه کوهنوردی تهران و کرج 
عنوان گروه یا کانال:

گروه کوهنوردی تهران و کرج


توضیحات:
شناسه: @
تعداد اعضا: 1000
محمدسهیل ۲۳۷۹۱۱

عانگع ۲۶۶۲۳۳

سلام،این عکس پا چه نوع زخمی هست،دراثر چه چیزی آسیب دیده
سابیناكارینا ۲۲۰۶۴۷

فریماه ۱۰۳۱۵۴

كتایون ۱۷۵۳۶۸

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

انجمن پزشکی کوهستان ایران: دیروز قله توچال ۳ بعد از ظهر
ارسالی از شهاب کاسکه
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
@irmma
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

👆👆👆👆👆👆👆
حامدالدین ۲۹۶۵۷۰

حامدالدین ۲۹۶۵۷۰

دوستان
همیشه شرایط جوی رو لحاظ بدونید
شكوه ۲۴۹۱۱۲

اینم غروب جاده رامسر برگشتنی
اینم غروب جاده رامسر برگشتنی
لیدا ۲۹۱۹۷۸

لیدا ۲۹۱۹۷۸

لیدا ۲۹۱۹۷۸

لیدا ۲۹۱۹۷۸

لیدا ۲۹۱۹۷۸

گردنه حیران اردبیل
رفیع ۲۸۷۰۵۹

عادله ۱۳۳۴۶۴

آبشار یخ زده گنجنامه همدان
@HavadaraneGardeshgari
آبشار یخ زده گنجنامه همدان
@HavadaraneGardeshgari
عادله ۱۳۳۴۶۴

عجایب_جهان

درخت_خون_اژدها درختی است بومی جزایر  سقطری یمن. این نام را به خاطر شیره سرخ‌رنگی که از آن می‌تراود به آن داده‌اند که از عجایب طبیعت جهان است.
@HavadaraneGardeshgari
عجایب_جهان

درخت_خون_اژدها درختی است بومی جزایر سقطری یمن. این نام را به خاطر شیره سرخ‌رنگی که از آن می‌تراود به آن داده‌اند که از عجایب طبیعت جهان است.
@HavadaraneGardeshgari
عادله ۱۳۳۴۶۴

غروب زیبای دریای ‌چابهار؛ سیستان و بلوچستان
@HavadaraneGardeshgari
غروب زیبای دریای ‌چابهار؛ سیستان و بلوچستان
@HavadaraneGardeshgari
زمان ۷۶۸۴۸

آنیا ۸۶۴۷۰

آنیا ۸۶۴۷۰

آنیا ۸۶۴۷۰

عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه شب مانی 
قله دارآباد و خط الراس دارآباد به توچال
پنج شنبه ۹ دی ماه 
ساعت شش و نیم صبح میدان داراباد
شب مانی قله دارآباد و جمعه صبح حرکت به سمت قله توچال 
هماهنگی آیدی 
@koohnavardiii
برنامه شب مانی
قله دارآباد و خط الراس دارآباد به توچال
پنج شنبه ۹ دی ماه
ساعت شش و نیم صبح میدان داراباد
شب مانی قله دارآباد و جمعه صبح حرکت به سمت قله توچال
هماهنگی آیدی
@koohnavardiii
مه رو ۳۲۸۴۱۷

مه رو ۳۲۸۴۱۷

اینجا یکی از دره های آذربایجان هست
آنیا ۸۶۴۷۰

به به عظیم قیچی ساز بزرگ
مه رو ۳۲۸۴۱۷

مه رو ۳۲۸۴۱۷

اینم یکی از صعودها
آیه ۱۴۰۰۷۰

‎📷 تصاویری از برنامه کماس 

‎🔺 مسیر گرنی به حصارمیانکوه
‎🔹تاریخ اجرای برنامه: 26و27 آذر ماه

@kamas_quchan
‎📷 تصاویری از برنامه کماس

‎🔺 مسیر گرنی به حصارمیانکوه
‎🔹تاریخ اجرای برنامه: 26و27 آذر ماه

@kamas_quchan
حامدالدین ۲۹۶۵۷۰

سلام به همگی
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

شكوه ۲۴۹۱۱۲

اینم عکس از پارک
اینم عکس از پارک
فرح ۳۰۵۳۵۹

فرح ۳۰۵۳۵۹

فرح ۳۰۵۳۵۹

شایا ۱۲۷۳۴۱

نكیسا ۳۰۳۳۰۲

نخستین همایش آموزشی رایگان 
توانمندی های ازون در بهبود و سلامت زندگی 

@oz0ne
@oz0ne
نخستین همایش آموزشی رایگان
توانمندی های ازون در بهبود و سلامت زندگی

@oz0ne
@oz0ne